About

Wij zijn een regieorganisatie en werken vanuit een leiderschapscultuur. Wij staan voor een effectief contact en onpartijdig leiderschap.

Het werk met beheersplannen voor de afdelingen binnen uw panden en het organiseren van multi-disciplinair overleg leidt tot de gewenste professionaliseringsslagen en een effectieve samenwerking. Besluiten worden vanuit gezamenlijk overleg genomen, waarna nieuwe protocollen en/of verbeteracties worden ingezet.

Wij zorgen voor een sfeer van vertrouwen, er zijn korte lijnen met alle belanghebbenden. De sleutelpersonen van onze organisatie zijn direct bereikbaar en indien nodig binnen een half uur op locatie. 

Wij geven ook maatwerk trainingen voor uw personeel. Pro-actief worden relevante cases ingebracht en geoefend. 

Onze hoogwaardige dienstverlening is zichtbaar en voelbaar 

Er wordt aandacht besteed aan een maatwerk beheersplan met gerichte veiligheidsniveau’s.De verplichting om te voldoen aan de systeemeisen uit het kwaliteitshandboek van Cherubs leidt tot eenduidige communicatie. Situationeel leiderschap is belangrijk in onze multi-culturele samenleving. De zorg voor de veiligheid van uw medewerkers en gasten is voelbaar bij de uitvoering van werk. We werken met inlevingsvermogen en aandacht voor de culturele achtergrond van de belanghebbenden. 

Onze hoogwaardige dienstverlening richt zich op het zichtbaar en meetbaar voorkomen van fysieke-, psychische-, materiële-, en milieuschade.

Alle interne en externe documentatie wordt voor de daarvoor bevoegde personen beschikbaar gesteld via de I Cloud. E-learning documenten en webinars zijn op iedere locatie benaderbaar. Ons specialistische team zal vanuit een maatwerk aanpak effectieve scholing en ‘coaching on the job’ verzorgen.  

Cherubs kent de waarde van úw organisatie.