Collectieve surveillance

U kunt vanuit gezamenlijke afspraken op het bedrijventerrein continu een mobiele surveillance laten rijden. Met de mobiele surveillance van Cherubs Beveiliging gaat alle aandacht uit naar de optimale situatie voor ondernemerschap. Wij borgen uw risicomanagement.

Collectief

Cherubs werkt vanuit competentie-management. We trainen onze beveiliger plus voor de surveillance op industrieterreinen en bedrijventerreinen. U ontvangt een beheersplan met een gedragsmodel. Wij zijn binnen 5 tot 10 minuten aanwezig na een melding.

Innovatie en zekerheid

Met Cherubs kiest u voor structuur, veiligheid en gastheerschap. Innovaties zijn nu binnen uw bereik. U kunt collectief meedoen, uw bedrijventerrein blijft zo op niveau.

Onze aandacht

Mensen zijn belangrijk en daar willen wij voor staan. Cherubs streeft naar een duurzame relatie met opdrachtgevers en mensen gericht op de toekomst. Vanuit dit oogpunt stellen we samen met de opdrachtgever een profiel op en selecteren we mensen die overeenkomen met dit wensbeeld.  

Comfort & veiligheid

Ons streven is de liefde voor het vak beveiliging uit te ademen in alle handelingen door het leveren van hoogwaardige beveiligingsdiensten. Uw veiligheid is onze zorg. 

De belofte aan de opdrachtgever luidt; zorgen voor de opdrachtgever wegnemen (ontzorgen), meedenken, in de opdrachtgever verplaatsen (empathie), inspelen op specifieke situatie/wensen (maatwerk), het vak (waardigheid). 

Uw belangen worden correct behartigd. Het gedragsmodel wordt, ondanks het collectief, individueel met u afgestemd. Innovaties worden betaalbaar door het collectieve plan van aanpak. 

Voorbeelden:

  • gastheerschap, digitale rapportage met advies.
  • iLOQ S10 sluitsysteem met implementatieplan.
  • verlichting en domotica.
  • raam- en deursignalering.
  • gasdetectie.
  • valdetectie.